STRONA GŁÓWNA


CHÓRZARZĄD CHÓRU

                Romualda KOZŁOWSKA - prezes
                Teresa PABJAŃCZYK - kierownik artystyczny
                Bogdan KLEDZIK - vice prezes, nuty
                Bożena GAWROŃSKA - skarbnik
                Mariola CHĘCIŃSKA - sekretarz
                Ryszard HEYKA - członek zarządu

                Jadwiga TRUBŁAJEWICZ - honorowy prezes chóru
                


KOMISJA REWIZYJNA

                Jan PAWELCZYK - przewodniczący
                Lucyna LEWANDOWSKA - członek komisji
                JANUSZ KĘPA - członek komisji


INNE FUNKCJE

               Krystyna KLINCEWICZ - honorowy prezes zarządu PZChiO
               Małgorzata KOZAKA - kronika
               Piotr GODLEWSKI - strona

^^^