STRONA GŁÓWNA


CHÓR


O NAS

     Gdański Chór Nauczycielski powstał w roku 1984 z inicjatywy Krystyny Klincewicz, pełniącej wówczas funkcję prezesa Gdańskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Przez pierwsze dwa lata chór pracował w składzie żeńskim jako Kameralny Chór Nauczycielski pod kierunkiem Leona Snarskiego oraz Krystyny Kowalczyk.
     W roku 1986 zespół przekształcił się w czterogłosowy chór mieszany, a opiekę artystyczną nad zespołem objęła Teresa Pabjańczyk.
     Członkami chóru są czynni zawodowo i emerytowani nauczyciele oraz przedstawiciele innych zawodów.
     Gdański Chór Nauczycielski prowadzi bogatą działalność artystyczną. Organizuje własne koncerty kameralne z muzyką świecką i religijną na terenie Trójmiasta oraz w innych miastach Polski. Zespół uświetnia swoimi występami uroczystości odbywające się w różnych środowiskach regionu gdańskiego odpowiadając na zaproszenia stowarzyszeń lub instytucji, w szczególności Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz szkół na terenie Gdańska (głównie uroczystości jubileuszowe). Jako członek Polskiego Związku Chórów i Orkiestr zespół występuje na okazjonalnych i cyklicznych imprezach tego stowarzyszenia.
     W czasie swojej działalności artystycznej Chór Nauczycielski odbył szereg podróży zagranicznych i dał wiele koncertów w Austrii, Niemczech, Czechach, Estonii, we Francji, we Włoszech na Litwie i Łotwie.
     Na przestrzeni lat Gdański Chór Nauczycielski uczestniczył w wielu przeglądach, festiwalach i konkursach muzyki chóralnej. Do najważniejszych należą:
          - Powszechny Przegląd Chórów Amatorskich na Zamku w Malborku
          - Tczewski Festiwal Pieśni Chóralnej w Tczewie
          - Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej w Kielnie
          - Kaszubski Festiwal Muzyki Chóralnej i Ludowej w Żukowie
          - Ogólnopolski Przegląd Chórów Nauczycielskich w Ostrowie Wielkopolskim
          - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej w Rumi
          - Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu w Wejherowie
          - Festiwal Chóralny w Druskiennikach (Litwa)
          - Europejski Festiwal Chóralny w Bremie (Niemcy)
          - Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Mödling (Austria)
          - Międzynarodowy Festiwal Iuventus Mundi Cantat w Ołomuńcu (Czechy)
          - Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Cent'o Note” w Spiazzo (Włochy)
          - Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Mundus Cantat” w Sopocie

     Szczególne znaczenie dla Gdańskiego Chóru Nauczycielskiego miały koncerty w Katyniu i w Ostrej Bramie, a także udział w mszach świętych sprawowanych przez Papieża Jana Pawła II na gdańskiej Zaspie w 1987 i sopockim hipodromie w 1999 roku. Swoimi koncertami chór włączył się również w uroczyste obchody 1000-lecia Gdańska w 1997 roku.
     Ciekawym wydarzeniem w historii chóru był udział w koncertowym wykonaniu opery Stanisława Moniuszki „Halka” z okazji 206 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w ramach obchodów Milenium Gdańska oraz w spektaklach opery Giacomo Pucciniego „Tosca” na scenie Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku.
     Od wielu lat Gdański Chór Nauczycielski utrzymuje przyjacielskie kontakty z Niemiecko-Polskim Chórem Brema. Owocem tej współpracy są koncerty obu chórów odbywające się co kilka lat zarówno w Bremie jak i w Gdańsku.
     Repertuar chóru obejmuje utwory sakralne i świeckie a cappella i wokalno-instrumentalne wszystkich epok, kompozytorów polskich i obcych, opracowania pieśni ludowych i popularnych, kolędy z całego świata oraz pieśni hymniczne i patriotyczne.
     Gdański Chór Nauczycielski wykonuje utwory wokalno-instrumentalne z towarzyszeniem Orkiestry Smyczkowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku. Wspólne koncerty obu zespołów to interesujące połączenie umiejętności wykonawczych młodych muzyków i dojrzałych chórzystów.
     Nagrody i wyróżnienia:
● Iuventus Mundi Cantat 2001 (Ołomuniec/ Czechy) Srebrny Medal
● XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej 2004 (Rumia/Polska) Wyróżnienie
● I Międzynarodowy Festiwal Chóralny 2005 (Sopot/Polska) Brązowy Medal
● II edycja Laurów Stowarzyszenia Autorów Polskich 2007
          Platynowy Laur im. Eugenii Kochanowskiej
● Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego
          Wyróżnienie „Medal Ignacego Jana Paderewskiego”
     Gdański Chór Nauczycielski jest posiadaczem certyfikatu patronackiego piszczałki A w głosie organowym RP Trompet 8' w Kościele św. Trójcy w Gdańsku.


^^^